lunes, 22 de febrero de 2010

COEDUCACIÓ: "CREIXENT EN LLIBERTAT"

El C.E.I.P. Villar Palasí, ha realitzat una aposta molt interessant, a través del projecte "Creixent en Igualtat" del Ministeri d'Igualtat i en col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana. Aquesta proposta es centra en els models estereotipats sexistes que continuen existint al nostre entorn i en els que es fonamenta la construcció de rols femenins i masculins.
Es pretren que l’alumnat descobrisca el valor estereotipat dels models que se presenten, la princesa i el superheroi, i siga capaç de reflexionar i modificar amb models alternatius que s’adeqüen a la seua identitat personal.
Per a dur a terme aquest projecte tot el segon cicle temporalitza la seua posada en marxa; coordinats amb els professionals responsables per tal d’avaluar i modificar si fos necessari el tot el treball.
Durant les sessions, el docent, orienta i facilita l’ambient escaient per a que l’alumnat manifeste les seues opinions. El material didàctic que es treballa; es troba relacionat amb el currículum oficial de l’etapa, de manera que, en tot moment, els continguts, metodologia i avalució es troben presents des de una perspectiva globalitzadora i amb un treball interdisciplinar.

lunes, 15 de febrero de 2010

EL TERCER CICLE VISITA LA CIUTAT FALLERA

ÉS L'HORA DE DON CARNAL

RECORDEU QUE ES POT SILENCIAR LA MÚSICA DEL CROS I DEL DIA DE LA PAU.